FORGOT YOUR DETAILS?

Általános játékszabályzat

 

A játék szervezője

 • A jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a Silverline Cruises Kft, (továbbiakban Szervező).

 

A játék menete, részvételi feltételek

 

 • A játékban részt vehet minden internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel, továbbá valós, személyes Facebook adatlappal rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

 

 • Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a promóciós játékban és jogosult legyen a nyereményre a Szervező Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia.

 

 • A promóciós játékban legkésőbb 2019. 06. 05. napjáig lehet részt venni.

 

 • A nyertest a Szervező a játékfelhívás teljesítői közül, véletlenszerűen, sorsolással választja ki.

 

A játék időtartama

 

 • A Játék kezdete: 2019. 05. 29. 14:00
 • A Játék zárása: 2019. 06. 05. 14:00

 

Nyeremény

 

 • A nyeremény átruházható, készpénzre nem váltható.

 

 

Nyereményre való jogosultság megállapítása

 

 • A nyertes azok közül lesz véletlenszerűen kisorsolva, akik határidőn belül teljesítették a nyereményjáték felhívásában, Facebook postjában szereplő feltételeket. A nyertes véletlenszerű sorsolása online sorsoló programmal történik. Amennyiben a nyertes nem veszi át a nyereményét, avagy a Facebook üzenetben történő megkeresésre egy héten belül nem reagál, pótnyertes kerül kisorsolásra.

 

 

Nyertesek értesítése

 

 • A nyertes nevét a Szervező a https://www.facebook.com/budapestrivercruise Facebook oldalon, egy külön Facebook bejegyzésben teszi közzé, továbbá a nyertest a Szervező privát Facebook üzenetben is értesíti. Ha a nyertes nem jelentkezik a megkeresést követő 7 napon belül, a nyereményre való jogosultságát elveszti.

 

 • A nyeremények átvételi lehetőségéről a Szervező Facebook üzenetben tájékoztatja részletesen a nyerteseket.

 

 • A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 

Moderálás

 • A szervező fenntartja a jogot, hogy bármely Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa.

 

 • A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból.

 

Adatvédelem

 • A nyereményjátékokkal kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. A nyereményjátékban résztvevő játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező és lebonyolító, mint adatfeldolgozó a személyes adataikat (teljes név, Facebook ID) abból a célból kezelje és dolgozza fel, hogy a nyereményjáték nyertesét megállapítsa és értesítse, illetve nyertesség esetén a rajongói oldalon a nyertes nevét nyilvánosságra hozza. A nyertes további adatait (lakcím, telefonszám) kizárólag a nyeremény eljuttatása céljából kezeli és dolgozza fel.

 

 

Vegyes rendelkezések

 • A Facebook semmilyen formában nem vesz részt a promócióban. A nyertesek a válasz beküldésével a jelen szabályzatot elfogadják és hozzájárulnak, hogy a Szervező nevüket közzétegye Facebook oldalán.

 

A Játékos a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja.

 

Budapest, 2019. május 29.

F E L