Általános játékszabályzat

A játék szervezője

A jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a Silverline Cruises Kft, (továbbiakban Szervező).

 

A játék menete, részvételi feltételek

 • A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervező hivatalos Facebook oldalán (https://facebook.com/budapestrivercruise) keresztül hirdeti meg.
 • A játékban részt vehet minden internet-felhasználó természetes személy, aki 18. életévét betöltötte, Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel, továbbá valós, személyes Facebook adatlappal rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
 • Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a promóciós játékban és jogosult legyen a nyereményre a Szervező Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia.
 • A promóciós játékban legkésőbb 2020. 07. 8. napjáig lehet részt venni.
 • A nyertest a Szervező a játékfelhívás teljesítői közül, véletlenszerűen, sorsolással választja ki.

A játék időtartama

A Játék kezdete: 2020. 07. 1.
A Játék zárása: 2019. 07. 08.

Nyeremény

 • A játék nyereménye két darab családi városnézés jegy (2x 2 felnőtt és 3 gyermek jegy)
 • A nyeremény átruházható, készpénzre nem váltható.

Nyereményre való jogosultság megállapítása

A nyertes azok közül lesz véletlenszerűen kisorsolva, akik határidőn belül teljesítették a nyereményjáték felhívásában, Facebook postjában szereplő feltételeket. A nyertesek véletlenszerű sorsolása online sorsoló programmal történik. Amennyiben a nyertesek nem veszik át a nyereményét, az eredményhirdetést követően nem veszik fel velünk a kapcsolatot, vagy nem reagálnak a Facebook üzenetben történő megkeresésre az eredményhirdetést követő 3 napon belül, úgy a nyereményre való jogosultságukat elveszítik.

Nyertesek értesítése

 • A nyertes nevét a Szervező a https://facebook.com/budapestrivercruise Facebook oldalon, egy külön Facebook bejegyzésben teszi közzé, továbbá a nyertest a Szervező privát Facebook üzenetben is értesíti. Ha a nyertes nem jelentkezik az eredményhirdetést követő 3 napon belül, a nyereményre való jogosultságát elveszti.
 • A nyeremények átvételi lehetőségéről a Szervező Facebook üzenetben tájékoztatja részletesen a nyerteseket.
 • A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

Moderálás

 • A szervező fenntartja a jogot, hogy bármely Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa.
 • A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból.

Adatvédelem

A nyereményjátékokkal kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. A nyereményjátékban résztvevő játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező és lebonyolító, mint adatfeldolgozó a személyes adataikat (teljes név, Facebook ID) abból a célból kezelje és dolgozza fel, hogy a nyereményjáték nyertesét megállapítsa és értesítse, illetve nyertesség esetén a rajongói oldalon a nyertes nevét nyilvánosságra hozza. A nyertes további adatait (lakcím, telefonszám) kizárólag a nyeremény eljuttatása céljából kezeli és dolgozza fel.

Vegyes rendelkezések

 • A Facebook semmilyen formában nem vesz részt a promócióban. A nyertesek a válasz beküldésével a jelen szabályzatot elfogadják és hozzájárulnak, hogy a Szervező nevüket közzétegye Facebook oldalán.
 • A Játékos a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja.

Budapest, 2020. július 1.